Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 29893
Aktualizacja: 17-11-2020
Statystyki
Strona główna  (10548)
Zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników  (2214)
Praca  (1872)
Ogłoszenia   (1101)
Struktura organizacyjna  (1011)
BIP Jednostek Oświatowych  (951)
Zamówienia publiczne   (878)
Kontakt  (677)
Dokumenty  (618)
Szkoły  (557)
Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. organizacji i kadr  (547)
Zakres działań  (468)
Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor  (445)
Zespoły Szkół  (429)
2018  (359)
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty   (339)
2019  (331)
Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. finansowych   (317)
Informacja o wynikach naboru na Inspektora ds. finansowych  (287)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  (274)
Przetarg nieograniczony Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki w roku szkolnym 2018/2019  (260)
Regulamin Organizacyjny Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania  (260)
Sprawozdania Finansowe   (256)
Przetarg nieograniczony "Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki w roku szkolnym 2019/2020"  (225)
Informacja o spełnianiu wymogów formalnych w naborze na wolne stanowisko inspektor ds. organizacji i kadr  (225)
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  (210)
2020  (208)
Regulamin naboru   (202)
RODO  (197)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor  (158)
Przetarg nieograniczony "Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki 2018/2019"  (158)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. organizacji i kadr  (156)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w pn. Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki w roku szkolnym 2018/201  (153)
Ogłoszenia o wyborze oferty  (139)
Zapytanie ofertowe "Malowanie elewacji Budynku Szkoły Podstawowej wraz z łącznikiem w m. Suskowola."  (137)
Przetarg nieograniczony Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki w roku szkolnym 2020/2021  (134)
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pionki  (127)
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych   (127)
ROK 2018  (124)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki 2019/2020"  (122)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Dostawy lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki 2018/2019"  (114)
Przetarg nieograniczony "Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki 2020/2021  (106)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. finansowych  (99)
Sprawozdania finansowe jednostek  (97)
Zarządzenia Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania  (85)
Sprawozdania - Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania  (82)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki w  (71)
Ogłoszenie o wyborze oferty w p.n. " Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki w roku szkolnym 2019/2020 cz. IV  (56)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki 2019/2020"  (54)
Rok 2019  (53)
Zarządzenie Nr 4/2020  (52)
Zarządzenie Nr 2/2020  (52)
Zarządzenie Nr 3/2020  (51)
Sprawozdanie finansowe jednostek oświatowych  (49)
Sprawozdania - Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania  (44)
Informacja o spełnianiu wymogów formalnych w naborze na wolne stanowisko inspektor ds. finansowych  (33)
Informacja o wynikach naboru  (15)
Zarządzenie Nr 5/2020  (11)
Zarządzenie Nr 6/2020  (4)