Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 23490
Aktualizacja: 11-03-2020
Statystyki
Strona główna  (9198)
Zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników  (1833)
Praca  (1644)
Ogłoszenia   (962)
Struktura organizacyjna  (909)
BIP Jednostek Oświatowych  (868)
Zamówienia publiczne   (621)
Kontakt  (594)
Dokumenty  (556)
Szkoły  (502)
Nabór na wolne stanowisko - Inspektor ds. organizacji i kadr  (452)
Zakres działań  (421)
Zespoły Szkół  (385)
Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor  (359)
2018  (312)
2019  (247)
Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. finansowych   (242)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  (209)
Przetarg nieograniczony Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki w roku szkolnym 2018/2019  (207)
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty   (201)
Informacja o wynikach naboru na Inspektora ds. finansowych  (200)
Sprawozdania Finansowe   (176)
Informacja o spełnianiu wymogów formalnych w naborze na wolne stanowisko inspektor ds. organizacji i kadr  (176)
Przetarg nieograniczony "Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki w roku szkolnym 2019/2020"  (170)
Regulamin Organizacyjny Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania  (163)
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne  (163)
Regulamin naboru   (144)
RODO  (126)
Przetarg nieograniczony "Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki 2018/2019"  (121)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor  (119)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. organizacji i kadr  (110)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w pn. Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki w roku szkolnym 2018/201  (108)
Zapytanie ofertowe "Malowanie elewacji Budynku Szkoły Podstawowej wraz z łącznikiem w m. Suskowola."  (86)
Ogłoszenia o wyborze oferty  (85)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki 2019/2020"  (80)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Dostawy lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki 2018/2019"  (76)
ROK 2018  (72)
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pionki  (56)
Sprawozdania finansowe jednostek  (53)
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych   (45)
Sprawozdania - Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania  (41)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki w  (35)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki 2019/2020"  (25)
Ogłoszenie o wyborze oferty w p.n. " Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pionki do placówki oświatowej na terenie Gminy Miasta Pionki w roku szkolnym 2019/2020 cz. IV  (24)